Rok za prijavu rukopisa za broj 2/2019 je prošao.

U toku je prijava rukopisa za naredni broj.

Rokovi za prijavu rukopisa:

  • 10. april 2020, za broj 1/2020,
  • 10. oktobar 2020, za broj 2/2020.

Autori mogu prijaviti rukopise na razmatranje u bilo kom periodu tokom godine.