Od broja 1/2020 časopis Pravni zapisi uveo je novo Uputstvo za autorke i autore koje je objavljeno na ovoj web stranici. Podsećamo da je rok za prijavu radova za broj 1/2020 – 10.april 2020, a za broj 2/2020 – 10. oktobar 2020. Autori mogu prijaviti rukopise na razmatranje u bilo kom periodu tokom godine.