Od broja 2/2020 Pravni zapisi primaju naučne članke dužine do 15.000 reči. Podsećamo da je rok za prijavu priloga za br. 2/2020 10.oktobar 2020.