Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je naš časopis indeksiran i u ERIH PLUS bazi, u kojoj se indeksiraju časopisi iz oblasti humanističkih i društvenih nauka, u kategorijama PRAVO, ISTORIJA i INTERDISCIPLINARNO ISTRAŽIVANJE U DRUŠTVENIM NAUKAMA.