Obaveštavaju se autorke i autori zainteresovani da objave  rad u naučnom časopisu Pravni zapisi, da je zbog indeksiranja časopisa u medjunarodnoj bazi SCOPUS, časopis prvenstveno zainteresovan za prijem radova na engleskom jeziku.