Odlična vest za naše autore i čitaoce! Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je naš časopis Pravni zapisi od sada indeksiran u SCOPUS-u! Naši napori da objavljujemo originalne radove visokog kvaliteta su se isplatili! Radovi objavljeni u 2021. godini već su dostupni u SCOPUS-u.