Rok za dostavljanje radova za prvi broj je 10. april a za drugi broj 10.septembar. Naučni članici se objavljuju na engleskom jeziku, a samo izuzetno na srpskom. Radovi na engleskom jeziku imaju prioritet u objavljivanju.