PRAVNI ZAPISI • Godina V • br. 1 • str. 162-175

OGRANIČENJE MINIMALNE CENE NEPOKRETNOSTI U IZVRŠNOM POSTUPKU PO PRAVU REPUBLIKE SRBIJE I PRAVU REPUBLIKE HRVATSKE

Jezik rada: Srpski

Radovanović Miloš
Pravni savetnik, Marfin banka a.d., Beograd
e-mail: milos@radovanovic.biz

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2014, str. 162-175

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-5988

KLJUČNE REČI
izvršni postupak; izvršenje na nepokretnosti; neposredna pogodba; javno nadmetanje

APSTRAKT
Odredba člana 97. stav 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Sl. glasnik RS, br. 36/11, 99/11, 109/13) propisuje da se nepokretnost u izvršnom postupku, nakon dva neuspela javna nadmetanja, može prodati bez ograničenja minimalne cene. U pravu Republike Hrvatske postojala je odredba s istom suštinom. Ustavni sud Republike Hrvatske, odlučujući po ustavnim tužbama, utvrđivao je da je rigidna primena predmetne odredbe hrvatskog zakona dovodila do povrede prava na pravično suđenje na štetu izvršnog dužnika. Autor će stavove iz odluka hrvatskog Ustavnog suda uporediti s pravnim stavovima koje su, prilikom tumačenja navedene odredbe srpskog zakona, zauzele najviše sudske instance Republike Srbije. Pri tome će biti ukazano da se i stavovi Ustavnog suda Republike Hrvatske i stavovi srpskih sudova temelje na zabrani stranačkih raspolaganja protivno prinudnim propisima i dobrim običajima. Zakonsko rešenje koje omogućava da se nepokretnost u izvršnom postupku proda bez ograničenja minimalne cene u hrvatskom pravu je napušteno. Autor će, pozivajući se na hrvatski primer, stavove najviših sudova Republike Srbije i elementarnu pravičnost, predložiti način na koji treba tumačiti predmetnu odredbu srpskog zakona, kao i pravac u kome je treba menjati.