PRAVNI ZAPISI • Godina I • br. 2 • str. 412-434

NEUSTAVNA REFORMA „REFORME“ PRAVOSUĐA

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Rakić-Vodinelić Vesna
Redovna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

.

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2010, str. 412-434

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap1002412R

KLJUČNE REČI
Reizbor sudija; Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama 2010; Ustavni sud

APSTRAKT
Predmet rada jeste kritička analiza Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama od 29. decembra 2010. godine, kao osnovnog instrumenta kojim pravosudne vlasti nastoje da isprave nepoželjne posledice reizbora sudija, na osnovu primedaba iz Izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u 2010. godini. U analizu je uključen i kritički stav o odluci Ustavnog suda o poništaju jedne odluke o neizboru sudija, sa osvrtom na izdvojena mišljenja.