PRAVNI ZAPISI • Godina XII • br. 1 • str. 91-122

„NEREDOVITO STANJE“: PANDEMIJSKA KONCENTRACIJA EGZEKUTIVNIH OVLASTI U HRVATSKOJ

Jezik rada: Engleski

Prof. dr Đorđe Garadašević
Vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Zagrebu
e-mail: dgardase@pravo.hr                                                                                                            .

.

Pravni zapisi, br. 1/2021, str. 91-122

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-32129

KLJUČNE REČI
Covid-19, pandemija, epidemija, izvanredna stanja, Hrvatska

APSTRAKT
Suočene s pandemijom Covida-19, države širom svijeta usvojile su niz specijalnih mjera. Dok su neke u tu svrhu posegnule za ustavnim normama o izvanrednim stanjima, druge su djelovale kroz zakonodavstvo. Autor tvrdi da učinci zakonodavnog pristupa epidemiji u Hrvatskoj zapravo odgovaraju stanju nužnosti u pravom smislu riječi, iako javna vlast pokušava cijeli slučaj prikazati kao stanje „pravne normalnosti“. Preciznije, autor tvrdi da usvojeni model u praksi proizvodi koncentraciju ovlasti u rukama egzekutivne grane vlasti u mjeri koja daleko prelazi ono što se može očekivati u redovnom stanju. Da bi to dokazao, autor analizira hrvatski anti-epidemijski okvir kroz nekoliko elemenata (deklaracija izvanrednog stanja, zakonodavne ovlasti, nadzor na egzekutivnim izvanrednim mjerama, zasjedanje parlamenta). Konačno autor tvrdi da je u Hrvatskoj trebalo proglasiti ustavno predviđeno stanje velike prirodne nepogode.