PRAVNI ZAPISI • Godina XIII • br. 1 • str. 93-112

KOLIKO JE NOVI ZAKON O DIGITALNOJ IMOVINI SRBIJE ZAPRAVO „DIGITALAN”?

Jezik rada: Engleski

Željka Motika
Advokatska kancelarija Motika, Beograd
e-mail: zeljka.motika@motika.co.rs

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 1/2022, str. 93-112

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-38132

KLJUČNE REČI
digitalna imovina, ICO, beli papir, tokeni, blokčejn

APSTRAKT
Predmetni rad izdvaja u fokus izmene iz 2021. godine koje je uveo Zakon o digitalnoj imovini u pravni sistem Republike Srbije i kontekstualizuje promene iz perspektive već postojeće prakse. U uvodnom delu razmatra se pitanje da li blokčejn tehnologija može da obezbedi poverenje i sigurnost u transakcijama koje se odvijaju putem interneta, između učesnika iz svih delova sveta. Razmatraju se razlozi koji su doveli do stvaranja regulatornog okvira koji se odnosi na vrednosti koje se prenose putem DLT-a. U centralnom delu fokus je na prikazu osnovnih premisa Zakona o digitalnoj imovini, rešenja i ključnih izuzetaka, kao i definicija pojmova i šta oni znače za lokalnu privredu. Date su osnovne informacije o vrstama digitalne imovine, načinu i postupku izdavanja digitalne imovine, kao i rešenja koja su primenjena na subjekte koji pružaju usluge povezane sa digitalnom imovinom. Pregled izmena legislative EU u predmetnoj materiji prati niz zaključnih razmatranja o uticaju regulisanja materije koja je predmet ovog zakona na privredu i razvoj Srbije kroz prizmu novih tehnologija. Deo razmatranja se odnosi na osobine tehnologije i na analizu dometa regulatornog okvira u odnosu na dalji razvoj tehnologije, kao i da li regulativa koja se sada donosi od strane zakonodavca ima dovoljnu širinu da može da obuhvati i promene koje se očekuju, odnosno da li je postojeći regulatorni pristup adekvatan da uredi promene koje tek dolaze.