PRAVNI ZAPISI • Godina XIII • br. 1 • str. 177-211

KOLIZIONOPRAVNI ASPEKTI ISTOPOLNOG REGISTROVANOG PARTNERSTVA ZAKLJUČENOG U INOSTRANSTVU: NEKOLIKO NAPOMENA IZ UGLA DOMAĆEG MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA

Jezik rada: Srpski

Mina Pavlović
Asistentkinja, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac
e-mail: mstancic@jura.kg.ac.rs

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 1/2022, str. 177-211

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-37385

KLJUČNE REČI
istopolne zajednice života, registrovano partnerstvo, međunarodna nadležnost, istopolna zajednica, kvalifikacija, koliziona norma, popunjavanje pravnih praznina, član 2. ZRSZ-a, Predlog nacrta zakona o istopolnim zajednicama

APSTRAKT
Registrovano partnerstvo nije regulisano u srpskom pravnom sistemu, niti postoje specijalne kolizione norme za ovaj institut u Zakonu o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja (ZRSZ). Otuda se postavlja pitanje kolizionopravnog tretmana inostranog registrovanog partnerstva u srpskom MPP-u. U cilju pronalaska adekvatne kolizione norme radi određivanja merodavnog prava za raskid, lična i imovinska dejstva ovakvog odnosa, autorka ispituje da li je to moguće učiniti kvalifikacijom ili je pak potrebno izgraditi nove kolizione norme u skladu sa članom 2. ZRSZ-a koji uređuje popunjavanje pravnih praznina. Autorka ukazuje i na određene kolizionopravne aspekte istopolne zajednice (registrovanog partnerstva) u slučajevima sa elementom inostranosti, ukoliko se ona ozakoni u srpskom pravnom sistemu.