PRAVNI ZAPISI • Godina XIII • br. 1 • str. 212-239

USTAVNA OBAVEZA ISTOVETNOG PORESKOG TRETMANA BRAKA, VANBRAČNE ZAJEDNICE I ISTOPOLNIH ZAJEDNICA U REPUBLICI SRBIJI

Jezik rada: Srpski

Svetislav V. Kostić
Vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
e-mail: skostic@ius.bg.ac.rs

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 1/2022, str. 212-239

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-37467

KLJUČNE REČI
istopolna partnerstva, diskriminacija, brak, oporezivanje, Ustav

APSTRAKT
U ovom radu autor usmerava svoju pažnju na načelno pitanje poreskog tretmana istopolnih zajednica u poređenju sa tretmanom koji je predviđen za heteroseksualne bračne i vanbračne zajednice u srpskom pravu. Različit tretman određenih društvenih pojava može predstavljati zabranjeni oblik diskriminacije samo pod uslovom da pokažemo da su posmatrane pojave uporedive, i to upravo iz perspektive objekta zaštite koji je predviđen zabranom diskriminacije. Problem sa kojim se suočavamo jeste da se naše razumevanje određenih pojava menjalo kroz vreme, za šta je najbolji primer činjenica da bi i Aristotel, tvorac koncepta diskriminacije, imao problem da razume tvrdnju da su svi ljudi jednaki u svojim pravima i obavezama pred zakonom. Autor polazi od premise da poreski tretman istopolnih zajednica treba posmatrati kroz vizuru načela jednakosti u poreskom pravu, koje je sadržano u čl. 91. st. 2. Ustava Srbije kojim se nalaže da je obaveza plaćanja poreza i drugih dažbina opšta i da se zasniva na ekonomskoj moći obveznika. Stoga u slučaju da istopolna zajednica sadrži iste one aspekte koji utiču na ekonomsku moć obveznika, aspekte koji postoje u slučaju heteroseksualnog braka i vanbračne zajednice, Ustav Srbije nam nalaže da joj obezbedimo istovetan poreski tretman koji je posledica života u heteroseksualnoj zajednici. Na ovaj način autor otvara prostor i za kritički osvrt na poreske norme Nacrta zakona o istopolnim zajednicma iz 2021. godine, odnosno za predlaganje rešenja koja bi omogućila lakše, a pre svega održivije, postizanje osnovnog cilja kome se teži, a to je svakako otklanjanje diskriminacije istopolnih zajednica u srpskom pravnom sistemu.