PRAVNI ZAPISI • Godina XIV • br. 1 • str. 74-100

SANKCIONISANJE GOVORA MRŽNJE NA INTERNETU: U POTRAZI ZA NAJBOLJIM PRISTUPOM

Jezik rada: Engleski

Petar Antić
Doktorand, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Beograd
e-mail: petar.antic@live.com  

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 1/2023, str. 74-100

Pregledni članak

DOI: 10.5937/pravzap1-43118

KLJUČNE REČI
govor mržnje, sloboda izražavanja, internet, onlajn, mediji, distribucija

APSTRAKT
Bezgranična priroda interneta, različiti nacionalni pristupi razumevanju šta je govor mržnje, kao i opasnost od ograničenja slobode govora otežavaju razvoj odgovarajućih mehanizama protiv ove pojave. Ograničenja međunarodnog prava u davanju univerzalne definicije govora mržnje zbog različitih nacionalnih pristupa slobodi izražavanja osujetila su pokušaje da se napravi efikasan međunarodni ugovor koji bi se bavio ovim pitanjem. Nametanje obaveza internet portalima da uspostave samoregulatorne mehanizme za brisanje sadržaja govora mržnje izazvalo je zabrinutost zbog neprimerene cenzure i ograničenja slobode izražavanja. Ovaj rad se fokusira na izazove sa kojima se susrećemo u borbi protiv govora mržnje na internetu i na moguće mehanizme za suzbijanje ove pojave.