PRAVNI ZAPISI • Godina XI • br. 2 • str. 461-503

SHVATITI ANALOGIJU OZBILJNO: ULOGA ZAKONSKE ANALOGIJE U STVARANJU I TUMAČENJU PRAVA

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Goran Dajović
Vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
e-mail: gorand@ius.bg.ac.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2020, str. 461-503

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-29531

KLJUČNE REČI
zakonska analogija, analogija extra i intra legem, otkrivanje, mapiranje, tumačenje prava.

APSTRAKT
U članku se analizira analogija, kao način rasuđivanja, a naročito u pravu. Analogija uopšte se određuje kroz svoju argumentativnu formu i kroz kognitivno-psihološku sadržinu. Kada je reč o analogiji u pravu, tradicionalna podela na analogia legis i analogia iuris se potiskuje kao nepotpuna i nedovoljno rasvetljujuća za ono što se zaista događa u pravnoj praksi. Umesto nje, u tekstu se, kao početna, postulira podela analogija u pravu na kazuističku i zakonsku. I dok se u common law sistemima više primenjuje i proučava ova prva, u kontinentalnim sistemima je, zbog primata pisanih izvora prava, interesantnije razmotriti drugu. Zakonska analogija se razmatra, takođe, s aspekta njene forme i sadržine, a zatim se izlažu njene osnovne vrste, da bi se na kraju, kroz nekoliko primera iz domaće sudske prakse, ilustrovalo kako se zakonska analogija u našoj praksi primenjuje samo intuitivno, shodno tome i nedovoljno obrazloženo a, na kraju krajeva, i neispravno.