PRAVNI ZAPISI • Godina XI • br. 2 • str. 620-644

PRAVO NA MIRNO UŽIVANJE IMOVINE I ZAŠTITNA MERA ODUZIMANJE GOTOVOG NOVCA U PRAKSI USTAVNOG SUDA SRBIJE: IZVESNA NEIZVESNOST

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Tamás Korhecz
Redovni profesor, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić,
Sudija, Ustavni sud Republike Srbije
e-mail: tkorhecz@tippnet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2020, str. 620-644

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-28803

KLJUČNE REČI
pravo na uživanje imovine, zaštitna mera oduzimanja gotovog novca, princip srazmernosti, Ustavni sud Republike Srbije, Evropska unija, Evropski sud za ljudska prava

APSTRAKT
Jedan vid mešanja države u pravo na imovinu predstavlja oduzimanje gotovog novca koji nije prijavljen na državnoj granici, uz izricanje novčane kazne u prekršajnom postupku. Sankcionisanje prometa neprijavljenog gotovog novca preko granice Evropske unije u državama članicama Unije nije jednoobrazno uređeno, ali postoji tendencija ujednačavanja kontrole prometa gotovog novca i sankcija za povredu pravila. U praksi Evropskog suda za ljudska prava uočavaju se dovoljno precizni kriterijumi za razlikovanje dozvoljenog od nedozvoljenog zadiranja države u pravo na uživanje imovine u slučaju sankcionisanja neprijavljenog prometa gotovog novca preko državnih granica. U Republici Srbiji, fizička lica se često obraćaju Ustavnom sudu tražeći zaštitu ljudskih prava zbog primene zaštitne mere oduzimanja gotovog novca u slučaju takozvanih deviznih prekršaja. Cilj ovog rada je da kritički analizira praksu Ustavnog suda u rešavanju takvih predmeta i ukaže na njenu neujednačenost i nedoslednost. Pored toga, posebno će se istaći da Ustavni sud nedovoljno precizno i nedosledno primenjuje relevantnu praksu Evropskog suda za ljudska prava, iako se u svojim odlukama na nju redovno poziva.