PRAVNI ZAPISI • Godina XII • br. 2 • str. 371-395

KANARINCI U RUDNIKU UGLJA: URUŠAVANJE VLADAVINE PRAVA I UZAJAMNO POVERENJE

Jezik rada: Engleski

Petra Bárd
Fernand Braudel naučna saradnica, Evropski univerzitetski institut, Firenca
Vanredni profesor, ELTE Pravni fakultet, Budimpešta
Naučna saradnica, Centralnoevropski univerzitet, Institut za demokratiju, Budimpešta
e-mail: bardp@ceu.edu                                                                                                            .

.

Pravni zapisi, br. 2/2021, str. 371-395

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-35035

KLJUČNE REČI
vladavina prava, nezavisnost sudstva, ljudska prava, prava na pravično suđenje, uzajamno poverenje, uzajamno priznavanje, pravo EU, evropski nalog za hapšenje, Evropska konvencija o ljudskim pravima, „Bosforska pretpostavka“

APSTRAKT
Urušavanje vrednosti u Evropskoj uniji ima višestruke posledice. Ono ugrožava samu suštinu Evrope kao zajednice vrednosti. Istovremeno, ono ugrožava i pravna načela kao što je uzajamno priznavanje sudskih odluka zasnovano na uzajamnom poverenju koje počiva na pretpostavci da sve države članice pružaju zaštitu vladavini prava i osnovnih sloboda. Jednom kada se to poverenje naruši, pravosudni organi država članica počeće da odbijaju da sarađuju i uzajamno priznaju presude, kako ne bi postali saučesnici u kršenju individualnih prava i kako ne bi povredili Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ovaj rad zastupa stav da pravo EU mora da dozvoli takav razvoj događaja i omogući suspenziju pretpostavke uzajamnog poverenja ne samo u pojedinačnim slučajevima, kao što se danas dešava u praksi, već uopšte kada su u pitanju države članice u kojim je urušen sistem vladavine prava, kako bi se dala podrška kulturi zaštite osnovnih prava EU i ekvivalentnosti prava EU sa režimom ljudskih prava iz navedene konvencije.