Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union
Godina XIII, Broj 2/2022, Strane 341-735

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izdanje)
eISSN 2406-1387 (Online izdanje)

SADRŽAJ

UVODNI ESEJ

Matej Avbelj, Budućnost Evropske unije je sada

ČLANCI

Martin Belov, Tri modela za uređenje ustavnih poredaka

Matija Miloš, Jasnoća referenduma: instrument  upravljanja (dis)kontinuitetima i percepcijom promjene

Bojan Spaić, Mila Đorđević, Manje je više? O broju sudija i sudijskoj efikasnosti

Mari-Ann Susi, Podela između idealizma i praktičnosti u priznavanju osnovnih prava životinja

Iva Ivanov, Možemo li govoriti o oporezivanju digitalne ekonomije bez poboljšane saradnje u poreskoj materiji između država?

Dijana Marković-Bajalović, Preispitivanje institucionalnog modela EU za primenu prava konkurencije: koliko vladavine prava je dovoljno?

Tamás Korhecz, Parlamentarna zastupljenost nacionalnih manjina u Srbiji i Mađarskoj:  mehanizam  za delotvornu participaciju manjina ili sredstvo za političku manipulaciju?

Miloš Živković, Transformacija registara nepokretnosti u Srbiji u XXI veku

Bogoljub Milosavljević, Uskraćivanje obaveštenja službenim licima komunalne milicije, policije i službi bezbednosti: između kažnjivosti i nekažnjivosti

Marko Božić, Veronauka bez boga: zakonski osnov i ideološke premise marksističkog obrazovanja u školama socijalističke Jugoslavije od 1945. do 1991.

Chiara Chisari, Sudska implementacija prava na istinu: osvrt na argentinsko iskustvo sa Juicios por la Verdad

Ranka Vujović, Položaj i prava deteta u istopolnoj zajednici: evropsko pravo i praksa

POLEMIKA

Marko Božić, O deskriptivnoj denotaciji termina i preskriptivnoj konotaciji pojma sekularizam  (Odgovor Petru Mitroviću i Srđanu Miloševiću)

KOMENTAR ODLUKE

Barbara Grabowska-Moroz, Vladavina prava, poverenje i konkurencija: da li će Sped-Pro promeniti zaštitu osnovnih vrednosti EU?

SEĆANJE

Jelena Simić, Prof. dr Jakov Radišić (1931-2022)

HRONIKA

Hronika PFUUB (2021/2022), priredila Jovana Popović