PRAVNI ZAPISI • Godina XIII • br. 2 • str. 577-606

USKRAĆIVANJE OBAVEŠTENJA SLUŽBENIM LICIMA KOMUNALNE MILICIJE, POLICIJE I SLUŽBI BEZBEDNOSTI: IZMEĐU KAŽNJIVOSTI I NEKAŽNJIVOSTI

Jezik rada: Srpski

Bogoljub Milosavljević
Redovni profesor, Pravni fakultet Univeziteta Union u Beogradu, Beograd
e-mail: bogoljub.milosavljevic@pravnifakultet.rs

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 2/2022, str. 577-606

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-40270

KLJUČNE REČI
prikupljanje obaveštenja, principi obaveznosti i dobrovoljnosti, uskraćivanje obaveštenja, informativni razgovor, komunalna milicija, policija, službe bezbednosti, diskreciona vlast

APSTRAKT
Rad se bavi analizom ovlašćenja komunalne milicije, policije i službi bezbednosti za prikupljanje obaveštenja od građana i pravnih lica. Dok su ovlašćenja policije i službi bezbednosti zasnovana na dobrovoljnosti davanja obaveštenja, dotle je ovlašćenje komunalne milicije zasnovano na obaveznosti davanja obaveštenja. Licu koje komunalnom milicionaru ne pruži traženo obaveštenje zaprećeno je novčanom kaznom, koja je uz to bezuslovna (ne postoji nijedan zakonski razlog za uskraćivanje obaveštenja). Sam zahtev za davanje obaveštenja zasniva se isključivo na diskreciono zasnovanoj pretpostavci komunalnog milicionara. U radu se ukazuje i na određene nedostatke u odredbama Zakona o policiji koje uređuju ovlašćenje policije za prikupljanje obaveštenja, kao i ovlašćenje za pozivanje lica na razgovor radi traženja obaveštenja koje je uređeno prostranije i drugačije u odnosu na Zakonik o krivičnom postupku. U zaključku se ističe da pravila Zakona o komunalnoj miliciji daju preterano veliki i stoga načelima vladavine prava nesaglasan obim diskrecione vlasti službenim licima te službe, da kažnjavanje za uskraćivanje obaveštenja komunalnoj miliciji nije saglasno Ustavu i osnovnim pravima građana, kao i da analizirani primeri pokazuju da su u Srbiji evidentne slabosti zakonodavnog procesa i kontrole ustavnosti zakona.