PRAVNI ZAPISI • Godina XIII • br. 2 • str. 607-629

VERONAUKA BEZ BOGA: ZAKONSKI OSNOV I IDEOLOŠKE PREMISE MARKSISTIČKOG OBRAZOVANJA U ŠKOLAMA SOCIJALISTIČKE JUGOSLAVIJE OD 1945. DO 1991.

Jezik rada: Engleski

Marko Božić
Vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Beograd
e-mail: marko.bozic@pravnifakultet.rs

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 2/2022, str. 607-629

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-40586

KLJUČNE REČI
marksističko školsko obrazovanje, socijalistički sekularizam, socijalistička Jugoslavija, ateističko vaspitanje, areligijsko obrazovanje

APSTRAKT
Rad nudi skicu opšteg toka i ključnih mesta u pedeset godina dugom razvoju marksističkog obrazovanja u školskom sistemu socijalističke Jugoslavije. Rad polazi od analize relevantnog zakonskog okvira – posebno dve osnovne zakonske reforme socijalističkog školskog sistema iz 1958. i 1974, kao i prateće doktrinarne literature. Analizom diskursa normativnih izvora i doktrinarnih tekstova, rad razotkriva evoluciju ideološke uloge i svrhe marksističkog obrazovanja kao institucionalizovanog verovanja koje je konkurisalo tradicionalnoj religiji. U tom smislu, propitivanje iskustva jugoslovenskog školskog marksizma doprinosi boljem razumevanju socijalističkog sekularizma kao istorijskog fenomena, ali i podstiče nova promišljanja starih kontroverzi kao što su odnos nauke i ateizma, moralnog vaspitanja, verske i ideološke neutralnosti škole itd.