PRAVNI ZAPISI • Godina XIII • br. 2 • str. 630-674

SUDSKA IMPLEMENTACIJA PRAVA NA ISTINU: OSVRT NA ARGENTINSKO ISKUSTVO SA JUICIOS POR LA VERDAD

Jezik rada: Engleski

Chiara Chisari
Doktorantkinja; Univerzitet Milano-Bicocca, Milano i Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Beograd
e-mail: c.chisari@campus.unimib.it

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 2/2022, str. 630-674

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-39985

KLJUČNE REČI
pravo na istinu, sudska implementacija, vrednost sudske istine, Juicios por la Verdad, Suđenja za istinu, Argentina, prelazna pravda

APSTRAKT
Zaštita prava na istinu postala je ključna u suočavanju sa sistematskim povredama ljudskih prava. Smatra se da je govorenje istine od najvećeg značaja za borbu protiv nekažnjivosti i za unapređenje mira, naročito u kontekstu tranzicije ka demokratiji. Uprkos tome, naučnici posvećuju malo pažnje sudskoj realizaciji ovog prava, a posebno vrednosti sudske zaštite prava na istinu. Ovaj članak nastoji da popuni ovu prazninu razmatranjem Juicios por la Verdad (Suđenja za istinu), jedinstvenog iskustva koje je argentinsko građansko društvo promovisalo nakon vojne diktature. Konkretno, u njemu se istražuje efekat sudskog priznanja prava na istinu kako na život žrtava tako i na pokušaj društva da se pomiri sa prošlošću. Analiza ukazuje na to da pravo na istinu može da posluži kao mehanizam za sticanje znanja i potvrde, za jačanje vladavine prava i, u određenoj meri, za ostvarivanje pravde.