PRAVNI ZAPISI • Godina XIII • br. 2 • str. 675-696

POLOŽAJ I PRAVA DETETA U ISTOPOLNOJ ZAJEDNICI: EVROPSKO PRAVO I PRAKSA

Jezik rada: Srpski

Ranka Vujović
Doktor pravnih nauka, pomoćnica direktora, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
e-mail: ranka.vujovic@gmail.com

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 2/2022, str. 675-696

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-37326

KLJUČNE REČI
dete, roditelјi, istopolni partner, brak, istopolna zajednica, porodični život, lični odnosi, izdržavanje, usvojenje, hraniteljstvo

APSTRAKT
Roditeljsko pravo je očigledno najspornije pitanje kod zakonskog regulisanja zajednice lica istog pola. To je i jedan od izazova koji se u ovom trenutku nalazi pred Republikom Srbijom i koji je potrebno svestrano razmotriti uoči najavljenog zakonskog uređenja istopolnih zajednica, te je ovaj rad usmeren ka tom cilju. U fokusu rada nije rasprava o tome kako seksualno opredelјenje roditelјa utiče na kvalitet roditelјstva i dobrobit dece i da li je seksualni identitet roditelјa bitan faktor efikasnog roditelјstva. Ovaj rad je rezultat istraživanja o tome kako se u evropskom pravnom prostoru, u državama članicama Saveta Evrope i Evropske unije, koje su zakonski uredile istopolne zajednice, načela jednakosti, vladavine prava i najbolјeg interesa deteta reflektuju na pravni položaj dece i uživanje prava koja proizlaze iz porodičnog života. Pored različitih stanovišta iznetih u pravnoj literaturi, u radu su prikazani ključni stavovi i najnovije odluke Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde koje imaju konkretne implikacije na potrebu usklađivanja unutrašnjih propisa i pravnu praksu u državama članicama, a dat je i kritički prikaz jurisprudencije pojedinih stranih sudova najvišeg ranga u predmetima čiji ishodi mogu značajno uticati na promenu doktrina u sudskoj praksi tih država, ali i kao inspiracija drugim pravnim sistemima.