PRAVNI ZAPISI • Godina XIII • br. 2 • str. 703-715

VLADAVINA PRAVA, POVERENJE I KONKURENCIJA: HOĆE LI SPED-PRO PROMENITI ZAŠTITU OSNOVNIH VREDNOSTI EU?

Jezik rada: Engleski

Barbara Grabowska-Moroz
Naučna saradnica, Centralnoevropski univerzitet, Institut za demokratiju, Beč; Postdoktorantkinja, Fakultet za pravo, upravu i ekonomiju Univerziteta u Vroclavu, Vroclav
e-mail: Grabowska-MorozB@ceu.edu

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 2/2022, str. 703-715

Komentar odluke

DOI: 10.5937/pravzap0-41108

KLJUČNE REČI
vladavina prava, pravo konkurencije, Sud pravde EU, Evropska unija, uzajamno poverenje

APSTRAKT
Praksa Suda pravde Evropske unije, zasnovana na predmetu LM, pretrpela je dosta kritika u kojima se navodi da je veoma teško, ako ne i nemoguće, dokazati pretnje zakonitom postupku u pojedinačnom slučaju. Centralno pitanje koje se postavlja jeste dozvoljenost ograničavanja međusobnog poverenja između država članica zbog potencijalnog kršenja osnovnih prava u jednoj od njih. U nedavnom predmetu Sped-Pro, Opšti sud je odlučio da primeni navedeno pitanje na novu oblast prava Evropske unije – pravo konkurencije – ne menjajući mnogo suštinu pitanja. Pokušavajući da zaštiti međusobno poverenje između država članica, Sud nije stvorio delotvorna sredstva za zaštitu vladavine prava u državama članicama. To takođe dovodi u opasnost načelo uzajamnog poverenja.