LISTA RECENZENATA
(2021)

Uredništvo Pravnih zapisa izražava zahvalnost i objavljuje da su sledeći recenzenti recenzirali radove u 2021. godini:

 1. Prof. dr Arcari Maurizio, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Italija
 2. Prof. emeritus Sima Avramović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 3. Prof. dr Dragoljub Popović, redovni profesor u penziji, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd; bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava
 4. Dr Goran Bašić, naučni savetnik, direktor Instituta društvenih nauka, Beograd
 5. Prof. dr Srđan Šarkić, redovni profesor u penziji, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 6. Prof. dr Miomir Matulović, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 7. Prof. dr Loris Belanić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 8. Dr Vladimir Petrović, viši naučni saradnik, Center for the Study of Europe, Boston University, SAD
 9. Dr Peter Kakuk, naučni saradnik, Central European University, Mađarska
 10. Dr Barbara Grabowska-Moroz, naučna saradnica, Central European University Democracy Institute, Mađarska
 11. Dr Ljubica Đorđević, viša naučna saradnica, European Centre for Minority Issues (ECMI), Nemačka
 12. Prof. dr Nevena Petrušić, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Niš
 13. Prof. dr Ivana Krstić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 14. Prof. dr Tatjana Jovanić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 15. Prof. dr Nataša Tomić-Petrović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 16. Prof. dr Sonja Bunčić, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 17. Prof. dr Violeta Beširević, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 18. Prof. dr Tatjana Papić, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 19. Prof. dr Jelena Jerinić, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 20. Prof. dr Bogoljub Milosavljević, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 21. Prof. dr Slađana Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 22. Prof. dr Jelena Simić, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 23. Prof. dr Marko Božić, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 24. Prof. dr Jelena Arsić, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 25. Prof. dr Bojan Spaić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 26. Prof. dr Bojana Čučković, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 27. Prof. dr Dejan Vučetić, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Niš
 28. Doc. dr Nina Kršljanin, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 29. Doc. dr Damir Banović, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 30. Dr Tamara Matović, naučna saradnica, Vizantološki institut, SANU, Beograd
 31. Dr Jelena Kostić, viša naučna saradnica, Institut za uporedno pravo, Beograd
 32. Dr Katarina Jovičić, viša naučna saradnica, Institut za uporedno pravo, Beograd
 33. Dr Srđan Milošević, naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd
 34. Dr Mirjana Glintić, naučna saradnica, Institut za uporedno pravo, Beograd
 35. Dr Mirjana Dokmanović, naučna saradnica, Institut društvenih nauka, Beograd
 36. Dr Vladimir Đerić, advokat, Beograd
 37. Dr Matija Miloš, postdoktorand, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 38. Mr Bojan Stanivuk, advokat, Beograd

LISTA RECENZENATA
(2020)

Uredništvo Pravnih zapisa izražava zahvalnost i objavljuje da su sledeći recenzenti recenzirali radove u 2020. godini:

 1. Prof. dr Tibor Várady, Central European University, Mađarska i Emory University, SAD; redovni član SANU
 2. Prof. dr Vladeta Janković, redovni profesor u penziji, Beograd
 3. Prof. dr Sima Avramović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 4. Prof. dr Marko Milanović, University of Nottingham School of Law, Velika Britanija
 5. Prof. dr Tamaš Korhecz, sudija Ustavnog suda Republike Srbije
 6. Prof. dr Tibor Tajti, Central European University, Mađarska
 7. Prof. dr Aleksandra Čavoški, University of Birmingham School of Law, Velika Britanija
 8. Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 9. Prof. dr Tatjana Papić, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 10. Prof. dr Davor Babić, Pravni fakultet Univerziteta u Zagrebu, Hrvatska
 11. Prof. dr Tanasije Marinković, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 12. Prof. dr Miloš Živković, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 13. Prof. dr Marija Karanikić-Mirić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 14. Prof. dr Vuk Radović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 15. Prof. dr Ivana Krstić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 16. Prof. dr Jelena Jerinić, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 17. Prof. dr Slađana Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 18. Prof. dr David Dašić, profesor univerziteta u penziji, Beograd
 19. Prof. dr Sonja Bunčić, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 20. Prof. dr Violeta Beširević, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 21. Prof. dr Marko Božić, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 22. Prof. dr Jelena Simić, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 23. Prof. dr Svetislav Kostić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 24. Prof. dr Marko Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 25. Prof. dr Dejan Vučetić, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Niš
 26. Prof. dr Bojana Čučković, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 27. Doc. dr Bojan Spaić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 28. Doc. dr Đorđe Krivokapić, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd
 29. Doc. dr Nina Kršljanin, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 30. Doc. dr Vladimir Crnjanski, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 31. Dr Mario Reljanović, naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd
 32. Dr Ana Knežević Bojović, naučna saradnica, Institut za uporedno pravo, Beograd
 33. Dr Jelena Kostić, naučna saradnica, Institut za uporedno pravo, Beograd

LISTA RECENZENATA
(2019)

Uredništvo Pravnih zapisa izražava zahvalnost sledećim recenzentima koji su recenzirali radove u 2019. godini:

 1. Prof. dr Tibor Várady, Central European University, Mađarska i Emory University, SAD; redovni član SANU
 2. Prof. dr Srđan Šarkić, redovni profesor u penziji, Novi Sad
 3. Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 4. Prof. dr Miodrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 5. Prof. dr Vladimir Pavić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 6. Dr Goran Bašić, naučni savetnik, Institut za društvene nauke, Beograd
 7. Prof. dr Nataša Mrvić-Petrović, naučna savetnica, Institut za uporedno pravo, Beograd
 8. Prof. dr Tatjana Papić, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 9. Prof. dr Olga Cvejić Jančić, redovna profesorka u penziji, Novi Sad
 10. Prof. dr Tanasije Marinković, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 11. Prof. dr Miloš Živković, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 12. Prof. dr Jelena Jerinić, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 13. Dr sc. Hajrija Mujović-Zornić, naučna savetnica, Institut za društvene nauke, Beograd
 14. Prof. dr Slađana Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 15. Prof. dr Sonja Bunčić, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 16. Prof. dr Bogoljub Milosavljević, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 17. Prof. dr Katarina Ivančević, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 18. Prof. dr Zlatko Stefanović, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 19. Prof. dr Violeta Beširević, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 20. Prof. dr Milan Počuča, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad
 21. Prof. dr Marko Božić, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 22. Prof. dr Dejan Vučetić, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Niš
 23. Prof. dr Jelena Simić, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 24. Doc. dr Jelena Arsić, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 25. Doc. dr Slobodan Vukadinović, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 26. Doc. dr Katarina Jovičić, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, viša naučna saradnica Institut za uporedno pravo, Beograd
 27. Doc. dr Tamara Matović, Pravni fakultet Univerziteta Union, naučna saradnica, Vizantološki institut, SANU, Beograd
 28. Doc. dr Aleksa Radonjić, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
 29. Dr Dušan Vranjanac, profesor u penziji, Beograd