PRAVNI ZAPISI • Godina I • br. 1 • str. 74-96

IZUZIMANJE ARBITRAŽE I ZAŠTITA ARBITRAŽNIH SPORAZUMA U EU

Jezik rada: Engleski

Dr. Andrej Savin
Associate Professor, Copenhagen Business School

.

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2010, str. 74-96

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap1001074X

KLJUČNE REČI
arbitraža, Brisel I Direktiva, građansko pravo

APSTRAKT
Arbitraža je izuzeta iz Briselske I uredbe o priznanju i izvršenju sud- skih odluka. Ovaj izuzetak, rezultat činjenice da se u Evropskoj uniji Njujorška konvencija iz 1958. godine ocenjuje kao primaran i uspešan način priznavanja arbitražnih odluka, istovremeno stvara niz teškoća u radu arbitraža i sudova Evropske unije. Članak istražuje koje su posledice izuzetka na ugovorenu arbitražu i kako se ova može zaštititi.

Prvi deo čini pogled na izuzetak iz člana 1 (2) (d) Uredbe kroz zvanične komentare kao i kroz sudsku praksu Evropskog suda pravde. Mada je ova praksa uporno potvrđivala da je arbitraža izuzeta, nedoslednost i nepotpunost i dalje dovode stranke u sumnju. Posebna pažnja je posvećena kontroverznom slučaju West Tankers i njegovim mogućim i stvarnim posledicama.

U drugom delu se posebno analiziraju neke teškoće iz prakse koje su direktna posledica izuzetka iz člana 1 (2) (d) Uredbe. Među ovima se na- laze: problem ocene valjanosti arbitražnog ugovora, problem privremenih mera i sudskih pomoćnih radnji i problem priznanja i izvršenja sudskih odluka koje su donete uprkos postojećem ugovoru o arbitraži.

U trećem delu se analiziraju nedavne inicijative za izmenu Uredbe, pre svega tzv. Hajdelberški izveštaj koji je Evropska komisija naručila kao osnovu za sopstvenu Zelenu knjigu o izmenama Uredbe i potonji Izveštaj. Takođe se obraća pažnja na druge predloge koji se bave izuzećem arbitra- že iz domena Uredbe