PRAVNI ZAPISI • Godina I • br. 1 • str. 139-149

RECIKLIRANA SUDSKA REFORMA

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Zoran Ivošević
Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

.

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2010, str. 139-149

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap1001139X

KLJUČNE REČI
reforma sudstva, sistem sudova, mreža sudova, mane u propisima, mane u primeni propisa.

APSTRAKT
Rad analizira stanje i primenu propisa koji se odnose na postustavnu reformu sudske vlasti. Stanje propisa opterećuju mane u prelaznim i završnim odredbama reformskih zakona. Primenu propisa opterećuju mane koje idu u dva pravca: prema onima koji su birani i prema onima koji su birali. U središtu pažnje je opšti izbor sudija, u kojem su mane reformskih propisa naročito izražene.