PRAVNI ZAPISI • Godina I • br. 1 • str. 150-170

POVODOM NOVOG ZAKONIKA: O KRIVIČNOM POSTUPKU CRNE GORE

Jezik rada: Srpski

Dr Momčilo Grubač, prof. Emeritus
Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

.

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2010, str. 150-170

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap1001150G

KLJUČNE REČI
Krivični postupak, zakonik o krivičnom postupku, istraga, izviđaj, istražni sudija, sudija za istragu, državni tužilac.

APSTRAKT
Povodom novog Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore od 27. jula 2009. godine, autor je u ovom radu prvo dao kratak osvrt na reforme krivičnog procesnog zakonodavstva koje se u poslednje vreme široko vrše u mnogim evropskim državama, posebno u tzv. tranzicijskim (Rusija, Mađarska, Poljska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i dr.), ali i u jednom broju država zapadnoevropske demokratije (Italija, Portugalija, Švajcarska). Koliko su te reforme intenzivne pokazuje i podatak da su u poslednje dve decenije u 25 evropskih država doneti potpuno novi zakoni o krivičnom postupku. Cilj tih reformi je bio u prvom redu da se evropski kontinentalni krivični postupak, za koji se kaže da je „inkvizitorske strukture“, pretvori u adversarni postupak, uprkos tome što u njemu odavno važe mnoga pravila i ustanove kontradiktornog krivičnog postupka koji je organizovan kao spor dve suprotstavljene stranke. Kao posledica toga došlo je do preuzimanja, veoma često neproverenog i nekritičkog, mnogih ustanova anglo-američkog krivičnog postupka. Autor misli da te reforme ne donose ništa novo i originalno, i da to nije put za rešavanje problema koje danas imamo sa zaista ostarelim evropskim krivičnim postupkom. Pod uticajem tog opšteg trenda izvršena je i izmena krivičnog procesnog zakonodavstva u Crnoj Gori. U drugom delu ovog rada, autor daje prikaz najvažnijih procesnih ustanova i rešenja novog crnogorskog ZKP, među kojima dominira uvođenje tužilačko-policijske istrage, umesto dosadašnje sudske.