PRAVNI ZAPISI • Godina II • br. 1 • str. 150-178

NOVI ZAKON O SPORTU

Jezik rada: Srpski

Dr Šuput Dejan
Naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd

.

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2011, str. 150-178

Pregledni članak

DOI: 10.5937/pravzap1101150Q

KLJUČNE REČI
sport; Zakon o sportu; država; sportske organizacije; privatizacija

APSTRAKT
Rad ima dva cilja. Jedan je da stručnoj javnosti predstavi rešenja koja sadrži novi Zakon o sportu koji je Narodna skupština Republike Srbije izglasala 31. marta 2011. godine. Drugi cilj je da ukaže na mane pojedinih zakonskih rešenja i predloži dalje korake za sprovođenje reforme pravnog okvira koji uređuje sport u Srbiji. Osim toga, u tekstu su data objašnjenja pojedinih teorijskih i konceptualnih pitanja koja se tiču pravnog uređivanja materije sporta. Autor je doveo u vezu kvalitet vođenja sportske politike u Srbiji sa sadržinom novog Zakona o sportu. Najznačajniji deo rada posvećen je prikazu i analizi zakonskih rešenja. Izneti stavovi predstavljaju ne samo kritiku pojedinih zakonskih rešenja već i nameru da se ukaže na nedostatke Zakona o sportu koji su mogli biti delimično ispravljeni amandmanima u postupku izglasavanja zakonskog teksta. Posebna pažnja posvećena je pitanju svojinske transformacije sportskih organizacija i društvenih i državnih preduzeća koja čine deo sportskog sistema Srbije. U radu su u najkraćim crtama objašnjeni suština i ciljevi svojinske transformacije sportskih organizacija i ukazano je na to da kolokvijalni izraz „privatizacija u sportu“, koji se najčešće koristi u stručnim i političkim raspravama, ne odgovara suštini procesa koji u takvim raspravama označava. U zaključnom delu, dat je odgovor na pitanje kako sprovesti suštinske reforme u oblasti sporta i stvoriti uslove za donošenje nekog novog zakona o sportu čija bi primena doprinela stvaranju pravne sigurnosti u zasnivanju sportskih odnosa i legalnosti u odvijanju sportskih aktivnosti i delatnosti.