PRAVNI ZAPISI • Godina III • br. 1 • str. 36-53

SUDSTVO U TREĆEM RAJHU

Jezik rada: Srpski

Doc. dr Jelena Volić-Hellbusch
Docentkinja,  Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
Email: jelena.volic@eunet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2012, str. 36-53

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap1201036V

KLJUČNE REČI
sudstvo; Treći rajh; razum; narod; zakon; pravda; podela vlasti

APSTRAKT
Nemačko sudstvo za vreme vladavine nacionalsocijalizma je bolna tema savremenog nemačkog društvenopolitičkog i akademskog diskursa. Za vreme dik- tature NSDAP-a, Nemačke nacionalsocijalističke radničke partije, ljudska prava su bila potpuno ignorisana i konsekventno kršena na svim nivoima. Po Hitlerovom preuzimanju vlasti, veliki deo sudija se nadao uspostavljanju jednog novog sudskog poretka i pozdravljao je kraj propalog i sramotnog parlamentarizma. Novi uzori su bili oni koje je naređivala nacionalsocijalistička ideologija. Ona je zahtevala od sudija da budu „fleksibilni“ i da pored zakona poštuju i druge vrednosti, kao na primer „pravdu“ koja se imala razumeti u nacionalsocijalističkom smislu kao vla- dajući politički moral. Na prvom mestu svih pravnih izvora bio je „zdrav, narodni razum“. Ovaj pojam poslužio je kao sredstvo kojim se starim zakonima dodeljivalo novo pravno značenje. Da li je narodni osećaj za pravicu zdrav, to je morao da od- luči Vođa. Znači, ono što je narod osećao bilo je izraz Vođine volje, koji je stajao na čelu naroda. Na ovaj način je jedno od novih izvora prava u nacionalsocijalističkom pogledu na svet postala volja Vođe. Uprkos ovom novom načinu tumačenja postoje- ćih zakona, nije se mogla izbeći činjenica da su postojali zakoni čije slovo nije dopu- štalo izvođenje politički željenih rezultata. Ovu dilemu su nacisti rešili jednostavno, naloživši sudijama u takvim slučajevima zakonsku neposlušnost, što su onda na- zvali tumačenjem zakona: Ukoliko je zakon zbog svoje nesavršenosti i nedovršenosti neprimenljiv na slučajeve iz stvarnog života, onda se pravda ima izvesti direktno iz zdravog narodnog razuma.