PRAVNI ZAPISI • Godina III • br. 1 • str. 5-21

NAČELO PODELE VLASTI U USTAVU I USTAVNOJ PRAKSI REPUBLIKE SRBIJE

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Milosavljević Bogoljub
Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Email: bogoljub.milosavljevic@pravnifakultet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2012, str. 5-21

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap1201005M

KLJUČNE REČI
podela vlasti; Ustav Republike Srbije; vodoravna podela vlasti; zakonodavna; izvršna i sudska vlast; parlamentarizam; polupredsednički sistem; Narodna skupština; Vlada; predsednik Republike; sudovi

APSTRAKT
Načelo podele vlasti primenjuje se u Republici Srbiji u jednom vrlo kratkom periodu. Posle ukazivanja na dimenzije podele vlasti u modernoj ustavnoj državi, u ovom radu se izlažu osnovne odlike ustavnog modela podele vlasti i daju osnovna obeležja njegove primene u praksi. Autor zaključuje da je projektovani obrazac parlamentarnog sistema organizacije vlasti nedovoljno konsolidovan i da je tokom protekle četiri godine doživeo snažan zaokret ka polupredsedničkom sistemu. To faktičko odstupanje od ustavnog modela je, po mišljenju autora, donelo potrebnu dozu političke stabilnosti, ali je istovremeno bilo praćeno evidentnim nedostatcima, od kojih se kao najkrupniji izdvajaju partokratska vladavina i nedovoljna kontrola izvršne vlasti. Najslabiju stranu podele vlasti i dalje čini neobezbeđena nezavisnost sudske vlasti.