PRAVNI ZAPISI • Godina IV • br. 1 • str. 27-61

USTAV BEZ DEMOSA – ZAŠTO EVROPSKA UNIJA IPAK IMA USTAV

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Violeta Beširević
Redovna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
email: violeta.besirevic@pravnifakultet.rs

.

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2013, str. 27-61

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap4-4075

KLJUČNE REČI
Evropska unija; evropske integracije; ustav; konstitucionalizam; politički mesijanizam; demos; Ugovor iz Lisabona; demokratski deficit; ljudska prava; slučaj Kadi

APSTRAKT
Uprkos propasti Ustava za Evropu, Evropska unija ima ustav, kratka je poruka autorke ovog rada. Rad počinje kraćim osvrtom na uspone i padove u procesu konstitucionalizacije Evropske unije, a zatim se vodi rasprava o tome zašto Unija ima ustav iako nije država i nema demos. Polazeći od različitih ustavnih tradicija i francuske Deklaracije o pravima čoveka i građanina (1789), autorka, zatim, pokazuje da Unija ima antirevolucionarni, nekodifikovani i ‘živi’ ustav, nastao u postupku konstitucionalizacije Unije, tj. ograničavanja javne vlasti pravnim normama. Tvrdeći da su krajnji ciljevi Evropskog ustava – povezivanje političkog mesijanizma (na čijoj ideji je Unija nastala) sa demokratijom i pozicioniranje EU na globalnoj političkoj sceni – u radu se analizira Evropski ustav iz perspektive demokratskog deficita i zaštite individualnih prava. Prihvatajući da nije reč o ‘dokumentu za laike’ nego o pravničkoj konstrukciji, autorka ukazuje da bi dalju raspravu o demokratskim postulatima u transnacionalnim političkim zajednicama trebalo voditi i izvan perspektive vestfalske države.