PRAVNI ZAPISI • Godina V • br. 1 • str. 95-119

PRILOG TEORIJSKOPRAVNOM ODREĐENJU POJMA BEZBEDNOSTI

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Milosavljević Bogoljub
Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: bogoljub.milosavljevic@pravnifakultet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2014, str. 95-119

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap1101053B

KLJUČNE REČI
bezbednost; država; pravo; bezbednosni organi; individualna bezbednost; međunarodna bezbednost; globalna bezbednost

APSTRAKT
Bezbednosna funkcija države kao garanta individualne i nacionalne bezbednosti postala je u savremenom društvu podređenija pravu, ali i neuporedivo složenija, institucionalno razuđenija i predmetno raznovrsnija. Procesi globalizacije uslovili su visok stepen međuzavisnosti nacionalnih sistema bezbednosti, a sistem kolektivne bezbednosti UN doveli u krizu. Kompleksnost pojavnih vidova bezbednosti je toliko velika da otežava čak i pokušaje njenog definisanja. U ovom radu autor nastoji da pruži elemente za teorijskopravno određenje pojma bezbednosti.