PRAVNI ZAPISI • Godina VI • br. 1 • str. 201-213

SADRŽINA I SVRSISHODNOST REALNOG DUGA

Jezik rada: Srpski

Aleksandra Pavićević
Asistent, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
e-mail: apavicevic@jura.kg.ac.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2015, str. 201-213

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-7926

KLJUČNE REČI
Neakcesorno pravo obezbeđenja, realni dug, zemljišni dug, sadržina realnog duga.

APSTRAKT
Predmet rada čini sadržina realnog duga, potencijalno novog prava obezbeđenja Srbije de lege ferenda. Primenom uporednopravnog metoda autor istražuje sličnosti i razlike jednog segmenta nemačke regulative zemljišnog duga i regulative realnog duga iz teksta Nacrta zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima Srbije. Autor ocenjuje da su suštinske razlike zemljišnog, pa i realnog duga u odnosu na hipoteku (koja je sadržinski najsličniji institut domaćeg prava): neakcesornost i višefunkcionalnost. Ova svojstva realnog duga bitno utiču na uslove realizacije prava namirenja, čineći tako i sadržinu ovog instituta drugačijom od hipoteke, što sugeriše svrsishodnost uvođenja realnog duga u buduće pravo Srbije.