PRAVNI ZAPISI • Godina VII • br. 1 • str. 5-19

OPŠTA TEORIJA PRAVA – ZAČECI I DOMAŠAJI

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Dušan Vranjanac
Vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: medonja@yubc.net

.

Pravni zapisi, br. 1/2016, str. 5-19

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-11333

KLJUČNE REČI
teorija prava (jurisprudencija), opšti pravni pojmovi, nužni pravni pojmovi

APSTRAKT
Članak  se  bavi  nastankom  opšte  teorijsko pravne  discipline,  opšte  teori- je prava (Allgemeine Rechtslehre), odnosno jurisprudencije (jurisprudence). Nakon kratkog istorijskog pregleda razvoja teorijskih pokušaja analize prava, razmatran je rad nekih pravnih pisaca koji se smatraju tvorcima ove discipline (Ostina, Merkela, Korkunova). U zaključku je dat osvrt na značaj i domete ove nauke.