PRAVNI ZAPISI • Godina VII • br. 1 • str. 55-67

ESEJ O SVOJSTVIMA SUDIJE, SLOBODI NEZAVISNOG I SMISLU PRAVEDNOG SUĐENJA

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Zoran Ivošević
Redovni profesor u penziji, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: zoraniv@sbb.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2016, str. 55-67

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-11032

KLJUČNE REČI
svojstva sudije i sudijska etika; nezavisnost suda kao institucije i sudija kao ličnosti; pravedno pravo i pravično suđenje; normativni ambijent i vladavina prava

APSTRAKT
Rad  se  bavi  svojstvima  sudije,  slobodom  nezavisnog  sudstva,  smislom pravednog  suđenja  i  normativnim  ambijentom  za  delotvornost  vladavine  prava. Lična svojstva sudije tiču se formalnih uslova za njihov izbor, stručnosti, osposobljenosti i dostojanstva. Sloboda nezavisnog sudstva ima dve dimenzije: institucionalnu i personalnu. Nezavisnost suda kao institucije ogleda se u njegovoj samo- stalnosti prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, ali i svim pravnim i fizičkim licima. Nezavisnost sudije kao ličnosti ogleda se u njegovoj slobodi da donosi nepristrasne odluke,  na  osnovu  sopstvene  ocene  činjenica  i  sopstvenog  shvatanja  zakona,  bez ograničenja, uticaja, podsticaja, pritisaka, pretnji ili intervencija, ma od koga i bilo iz  kojih  razloga. Smisao  pravednog  suđenja  ogleda  se  u  jednakom  postupanju sa  jednakim  stvarima,  u  nejednakom  postupanju  sa  nejednakim  stvarima,  srazmerno njihovoj nejednakosti i postupanju prema drugome kao prema sebi, a ono je moguće kad propisa nema ili kad propis postoji ali sa nepodnošljivim manama. Normativni ambijent treba da omogući delotvornu primenu Ustavom zajemčene vladavine prava.