PRAVNI ZAPISI • Godina VIII • br. 1 • str. 49-60

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI SA OSVRTOM NA NOVO  ZAKONODAVSTVO EVROPSKE UNIJE U OVOJ OBLASTI

Jezik rada: Srpski

Dejan Đukić
Rukovodilac Sektora za opšte i pravne poslove,
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije”
e-mail: dejan.djukic@rnids.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2017, str. 49-60

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-13743

KLJUČNE REČI
zaštita podataka o ličnosti, privatnost, pravo na brisanje, Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (The General Data Protection Regulation /GDPR/), Evropska unija

APSTRAKT
U sklopu brojnih afera i kršenja privatnosti brojnih globalnih korisnika, pitanje zaštite privatnosti sve više dobija na značaju. Saglasno tome, pristupili smo analizi aktuelnosti u vezi s ovim pitanjem. U ovom radu najpre dajemo određene osnovne premise u pogledu ovih prava, potom analiziramo mehanizme njihove zaštite,  da  bismo  se  na  kraju  zadržali  na  novom  evropskom  zakonodavstvu.  Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) donosi brojne novine u ovoj oblasti. Budući da domašaj ove uredbe prevazilazi obim ovog rada, u analizi smo se zadržali na pitanjima koja su privukla najveću pažnju struke, ali i subjekata koji će neposredno primenjivati ovaj propis. Kao jedno od pitanja koje se posebno izdvaja jeste pravo na brisanje (Right to be forgotten), koje uz poboljšanje efikasnosti zaštite ličnih podataka preti da ozbiljno promeni internet kakav znamo.