PRAVNI ZAPISI • Godina VIII • br. 1 • str. 75-94

PREKRŠAJNO SANKCIONIRANJE VOŽNJE POD UTJECAJEM ALKOHOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Jezik rada: Hrvatski

Dr Damir Juras
Voditelj Službe za unutarnju kontrolu,
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
e-mail: djuras@mup.hr

Sandra Barešić
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
e-mail: sbaresic@mup.hr

Nedjeljko Potkonjak
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
e-mail: npotkonjak@mup.hr

.

Pravni zapisi, br. 1/2017, str. 75-94

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-13417

KLJUČNE REČI
Prekršajno pravne sankcije, prometni prekršaji,vožnja podutjecajem alkohola, zabrana upravljanja motornim vozilom, zaštitna mera

APSTRAKT
U radu se razmatraju zakonodavstvo, slučajevi iz sudske prakse te stati- stički podaci o prometnim prekršajima i sankcioniranju vozača za prekršaj vožnje pod utjecajem alkohola. Zaključak autora je da je vožnja pod utjecajem alkohola izuzetno opasna za samog vozača, ali i za druge sudionike u prometu, te je zakon- sku regulativu i sudsku praksu u izricanju kazni i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, cijeneći opću i posebnu svrhu prekršajnopravnih sankcija, potrebno ujednačiti i postrožiti.