PRAVNI ZAPISI • Godina IX • br. 1 • str. 5-20

KOLIZIJA I KONKURENCIJA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA U NEMAČKOM PRAVU

Jezik rada: Srpski

Dr Vojislav Damnjanović, LL.M.
Fridrih Aleksander Univerzitet Erlangen-Nirnberg,
Pravni fakultet, Institut za opštu teoriju države i filozofiju prava, SR Nemačka
e-mail: vojislav.damnjanovic@fau.de

.

Pravni zapisi, br. 1/2018, str. 5-20

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-16788

KLJUČNE REČI
ljudska prava i slobode, kolizija, konkurencija, nemački ustav

APSTRAKT
Ljudska prava i slobode su regulisani u prvom delu nemačkog ustava (čl.1. do 19). Shodno „klauzuli vezivanja“ koja je predviđena članom 1. stav 3. Ustava, zakonodavna, izvršna i sudska vlast su dužne da poštuju ljudska prava i slobode i da ih neposredno primenjuju. Iz „klauzule vezivanja“ neposredno proizilazi vertikalno dejstvo ljudskih prava i sloboda. Postavlja se, međutim, pitanje: da li, i pod kojim uslovima, ljudska prava i slobode mogu razviti i horizontalno dejstvo? Mogućnost horizontalnog dejstva ljudskih prava i sloboda za sobom povlači i pitanje njihove kolizije. Nadalje, interesantno je pitanje kako postupiti u situaciji kada je na konkretno činjenično stanje moguće primeniti više ljudskih prava i sloboda, te kakav je u tom slučaju njihov međusobni odnos. U cilju rasvetljavanja navedenih pitanja, najpre će biti prikazana sistematika ljudskih prava i sloboda u nemačkom ustavu. Nakon detaljnog definisanja pojmova kolizije i konkurencije ljudskih prava i sloboda, biće analiziran i njihov praktični značaj. Cilj ovog priloga je da se analizom vladajućih stanovišta nemačke ustavnopravne teorije i navođenjem primera iz nemačke sudske prakse ukaže na značaj problema kolizije i konkurencije ljudskih prava i sloboda, koji su ne samo interesantni sa aspekta komparativnog prava već u velikoj meri imaju i univerzalan značaj.