PRAVNI ZAPISI • Godina IX • br. 1 • str. 43-74

POSTEPENA TRANSFORMACIJA ŠPANSKOG USTAVNOG PRAVA: POVODOM 40. GODIŠNJICE ŠPANSKOG USTAVA IZ 1978. GODINE

Jezik rada: Srpski

Prof. dr dr h.c. mult. Carlos Flores Juberías
Profesor ustavnog prava, Pravni fakultet Univerziteta u Valensiji
e-mail: carlos.flores@uv.es

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2018, str. 43-74

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-17076

KLJUČNE REČI
ustavno pravo, Španija, demokratska tranzicija

APSTRAKT
Nakon  jednog  i  po  veka  punog  kolebanja  i  oklevanja,  u  kojem  je  kao posledica  ograničenog  ukorenjivanja  ustavnog  osećanja  i  nedostatka  normativne vrednosti  ustava  proučavanje  ustavnosti  u  Španiji  patilo  od  nedostatka  predmeta i  metoda,  pretvorivši  se  u  enciklopedijsku  disciplinu  magmatske  konzistentnosti  i nepreciznih granica, usvajanjem važećeg španskog ustava iz 1978. godine i razdvajanjem političke nauke od ustavnog prava 1981. godine nadalje omogućeno je da ustavno  pravo  dobije  svoj  cilj  i  precizno  istaknutu  metodu  i  napredujući  velikim koracima  da  zauzme  mesto  koje  zaslužuje  u  jednoj  pravnoj  državi,  kojom  vlada socijalno i demokratsko pravo i, iznad svega, mesto koje takvi sistemi zahtevaju od njega  i da dovede do porasta naučne zajednice koja je u takvom vremenskom periodu odrasla, modernizovala se i pokopala mnogo starih klišea u tom procesu. Nakon izvršene grube karakterizacije evolucije španskog ustavnog prava od vremena Kadiskog ustava, kao i još nekih preciznijih osvrta na njegovo stanje u vreme početka španske demokratske tranzicije, ova studija će analizirati glavne dogmatske preokupacije i pravce istraživanja španskog ustavnog prava u proteklih četrdeset godina, diferencirajući one iz vremena primene novog ustavnog sistema od onih koji nastaju u procesu trenutne krize.