PRAVNI ZAPISI • Godina IX • br. 1 • str. 111-126

SRBIJANSKO-PREČANSKI SPOR OKO DOKAZIVANJA SVEDOCIMA PRILIKOM DONOŠENJA JUGOSLOVENSKOG ZAKONIKA O GRAĐANSKOM PARNIČNOM POSTUPKU

Jezik rada: Srpski

Biljana Gavrilović
Asistentkinja, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
e-mail: bgavrilovic@jura.kg.ac.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2018, str. 111-126

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-16493

KLJUČNE REČI
dokazivanje svedocima, razlozi protiv, razlozi za, građanski postupak

APSTRAKT
U Srbiji je od 1865. godine važila zabrana dokazivanja svedocima u građanskom parničnom postupku. Međutim, stvaranjem jugoslovenske kraljevine po- stavilo se pitanje održivosti ovog pravnog instituta. Za razliku od Srbije, ostali krajevi novostvorene države nisu ograničavali upotrebu svedoka, kao dokaznog sredstva, u parničnom postupku. Zbog toga, tokom procesa unifikacije građanskog postupka razvila se bogata rasprava o dopuštenosti dokazivanja svedocima. Pravnici iz Srbije zalagali su se za zabranu dokazivanja svedocima, a Prečani za neograničeno dokazivanje svedocima. S tim u vezi, u radu se govori o argumentima pro et contra dopuštenosti dokazivanja svedocima u parničnom postupku, a koji su iznošeni tokom izrade jugoslovenskog Zakonika o građanskom postupku.