PRAVNI ZAPISI • Godina X • br. 1 • str. 101-124

GRADSKE OPŠTINE U REPUBLICI SRBIJI

Jezik rada: Srpski

Marija Pešović
Advokatica
e-mail: marija.pesovic48@gmail.com

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2019, str. 101-124

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-21197

KLJUČNE REČI
gradske opštine, lokalna samouprava, grad, decentralizacija, teritorijalne jedinice, jedinice lokalne samouprave.

APSTRAKT
Predmet ovog rada su gradske opštine, jedan od oblika lokalne vlasti na najnižem nivou u gradovima. Proces urbanizacije, proširenje gradova i nastajanje novih, stvara potrebu za unutrašnjom decentralizacijom. Do decentralizacije dolazi  kada  nastane  potreba  i  proceni  se  da  će  neki  drugi,  niži  nivo  vlasti  efikasnije obavljati određene poslove. Zbog velikog broja stanovnika i sve veće teritorije, veliki gradovi se često organizuju dvostepeno. Gradske opštine su rezultat decentralizacije i predstavljaju deo teritorijalne organizacije gradova. Iako nisu jedinice lokalne samouprave, imaju svoju upravu i poslove koje im je delegirala gradska vlast iz sopstvene nadležnosti. Uređenje gradskih opština, njihovi poslovi i način finansiranja, kao i osvrt na uporedna rešenja u regionu, glavna su pitanja koja se razmatraju u ovom radu.