PRAVNI ZAPISI • Godina X • br. 1 • str. 141-159

RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU I PRAVA NASLEDNIKA: U RASKORAKU IZMEĐU ZAKONA I PRAKSE

Jezik rada: Srpski

Doc. dr Jelena Arsić
Docentkinja, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: jelena.arsic@pravnifakultet.rs

Mr Bojan Stanivuk
Advokat, Saradnik u nastavi, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: bojan.stanivuk@stanivuk

.

Pravni zapisi, br. 1/2019, str. 141-159

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-21340

KLJUČNE REČI
doživotno izdržavanje, ugovor, raskid ugovora, nasleđivanje, prava naslednika.

APSTRAKT
Ugovor o doživotnom izdržavanju je jedan od najčešćih ugovora u našem naslednom pravu, regulisan odredbama Zakona o nasleđivanju. Iako ne predstavlja osnov pozivanja na nasleđe, ovaj ugovor proizvodi važna naslednopravna dejstva. Postojanje punovažnog ugovora o doživotnom izdržavanju utiče na smanjenje vrednosti zaostavštine primaoca izdržavanja dejstvom pravila da se momentom njegove smrti sva imovina, koja je predmet ugovora, izdvaja iz zaostavštine, postaje svojina davaoca izdržavanja i iz nje se ne mogu namiriti čak ni nužni naslednici primaoca izdržavanja.  Zbog  tih  dejstava  u  našoj  praksi  naslednici  neretko  osporavaju  ovaj ugovor, budući da se njime dovode u pitanje njihova nasledna očekivanja. S tim u vezi, Zakon o nasleđivanju prepoznaje pravo naslednika da u određenim slučajevima zahtevaju poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju, ali ne sadrži odredbe kojima se posebno reguliše pravo naslednika na raskid ugovora o doživotnom izdržavanju. Nedostatak takvih zakonskih rešenja u praksi dovodi do brojnih nedoumica i rezultira različitim stavovima sudova povodom raskida ugovora o doživotnom izdržavanju na zahtev naslednika.