PRAVNI ZAPISI • Godina XI • br. 1 • str. 69-92

KONCEPTUALIZIRANJE IZRAVNE DEMOKRACIJE KAO SJECIŠTA RAZLIČITIH OBLIKA PREDSTAVLJANJA

Jezik rada: Engleski

Dr Matija Miloš
Postdoktorand, Pravni fakultet Univerziteta u Rijeci
e-mail: mmilos@pravri.hr

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2020, str. 69-92

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-26102

KLJUČNE REČI
neposredna demokracija, referendum, predstavnička de- mokracija, predstavljanje, ustavna teorija

APSTRAKT
Izravna se demokracija, kao iznimni instrument suvremenih ustav- nih demokracija, obično smatra odvojenom od one predstavničke. U ovom radu istražujem taj dobro utabani jaz, pitajući se kako se odnosi prema našem razumijevanju središnjeg subjekta izravne demokracije, narodu. Pokazujem kako teoretiziranje što za svoje polazište uzima dihotomiju između „odsutnosti“i „prisutnost, a koja je vezana za odvojenost predstavljanja i oblika neposredne demokracije, ima vezu s poistovjećivanjem biračkog tijela i naroda. Nadalje, pokazujem kako je ovaj pristup nesposoban prikazati načine na koje predstavljanje naroda nastaje i biva instrumentalizirano u sklopu neposredne demokracije. U ovom radu do- kazujem da je tom fenomenu moguće pristupiti ukoliko se neposredna demokracija promatra kao zapletena s predstavljanjem „naroda“, i to argumentima, procesima i konstruktima.