PRAVNI ZAPISI • Godina XI • br. 1 • str. 204-228

OPOREZIVANJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST: PREDLOG MERA ZA REPUBLIKU SRBIJU NA PUTU EVROPSKIH INTEGRACIJA

Jezik rada: Srpski

Iva Ivanov, LL.M.
Asistentkinja, Pravni fakultet Univerzitet Union u Beogradu
e-mail: iva.ivanov@pravnifakultet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2020, str. 204-228

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-26172

KLJUČNE REČI
rodna ravnopravnost, porez, žene, ekonomsko osnaživanje, jednak položaj

APSTRAKT
Rodna ravnopravnost u Republici Srbiji još uvek nije dostignuta. Nezaposlenost žena od preko 11% i neaktivnost od preko 50% predstavljaju zabrinjavajuće podatke za Republiku Srbiju i njen održivi razvoj. Problem položaja žena je prepoznat, međutim, adekvatne mere koje bi ga rešile još nisu donete. U ovom radu je data analiza potrebe za ekonomskim osnaživanjem žena u Republici Srbiji, kao i adekvatnosti poreskih mera za dostizanje takvog cilja, na osnovu čega se predlaže šest poreskih mera. Mere imaju za cilj ekonomsko osnaženje žena, pre svega kroz njihovo zaposlenje i ohrabrenje za ostvarivanje imovinskih prava, a za sobom povlače i brojne druge pozitivne efekte na položaj žena. Predložene mere su poreske olakšice koje imaju za cilj da podstaknu fleksibilne oblike rada (rad na nepuno radno vreme i rad „od kuće“) i mogućnost čuvanja dece zaposlenih. Takođe, u radu se predlaže i povećanje poreskog tereta za poklanjanje muškom članu porodice udela na poljoprivrednom zemljištu od strane ženskog člana porodice.