PRAVNI ZAPISI • Godina XI • br. 1 • str. 255-291

RUKOVODEĆA NAČELA UJEDINJENIH NACIJA O BIZNISU I LJUDSKIM PRAVIMA: ZNAČAJAN POKUŠAJ RJEŠAVANJA PITANJA KORPORATIVNIH KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA

Jezik rada: Srpski

Boris Topić
Savjetnik za borbu protiv trgovine ljudima, Misija OEBS u Bosni i Hercegovini
e-mail: boristopic@yahoo.co.uk

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2020, str. 255-291

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-24931

KLJUČNE REČI
Rukovodeća načela Ujedinjenih nacija o biznisu i ljudskim pravima, korporacije, transnacionalne kompanije, korporativno kršenje ljudskih prava, dužna pažnja o ljudskim pravima, meko pravo

APSTRAKT
Poslovni  sektor  u mnogim  aspektima može doprinjeti  razvoju i poštovanju ljudskih prava. Tako, na primjer, otvaranjem novih radnih mjesta neposredno se povećavaju mogućnosti za vršenje prava na rad. Takođe, poslovni subjekti posredno doprinose poštovanju ljudskih prava putem doprinosa državnom budžetu iz kojeg se finansiraju zdravstvene ili obrazovne ustanove, ali i ustanove putem kojih se ostvaruje zaštita ljudskih prava, kao što su sudovi. Međutim, u današnjem globalizovanom svijetu povrede ljudskih prava povezane sa poslovnim aktivnostima su vrlo česte. Česte povrede ljudskih prava povezane sa aktivnostima preduzeća i drugih privrednih subjekata potaknule su inicijative da se detaljnije regulišu njihove odgovornosti u pogledu poštovanja ljudskih prava. Od svih regulatornih dokumenata, kako po svom teritorijalnom i materijalnom opsegu tako i prema ostvarenoj podršci i uticaju, izdvajaju se Rukovodeća načela Ujedinjenih nacija o biznisu i ljudskim pravima kojima se provodi „Zaštiti, poštuj i otkloni“ okvir Ujedinjenih nacija. U ovom radu se nastoji objasniti njihova pravna priroda, sadržaj i struktura. Pored toga, u radu se ukazuje na određene kritike ovog dokumenta, ali i na mjere kojima se nastoji omogućiti njegovo bolje provođenje od strane kako država tako i poslovnih subjekata.