PRAVNI ZAPISI • Godina I • br. 2 • str. 315-338

CULPA IN CONTRAHENDO – METODOLOŠKI OGLED

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Stefanović Zlatko
Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

.

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2010, str. 315-338

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap1002315S

KLJUČNE REČI
Pregovori; odgovornost; metodologija; pozitivan ugovorni interes; negativan ugovorni interes

APSTRAKT
Rad ima dva cilja. Jedan je da proveri mogućnost metodološke garancije rezultata u oblasti prava. Drugi cilj je da istraži odgovornost za pregovore, i to na osnovu metoda za koje je pokazano da mogu biti garancija rezultata. Odabrano je pitanje o kome postoji veliki broj shvatanja u nauci, ali i razlika u praksi. Dosledno primenjena metodologija pokazala je na ovom pitanju da može biti garancija ispravnosti rezultata, kao i ocene drugih shvatanja i primene u praksi. Metod koji je korišćen oslanja se na opšteprihvaćene kategorije koje ne zavise od pozitivnog prava, kao što su: ugovor, šteta, odgovornost za štetu. Primenom ovih kategorija na činjenice pokazuje se da se može doći do rezultata koji naučno objašnjava spornu kategoriju – ovde odgovornost za pregovore, ali daje i uputstvo za primenu u praksi. Rad želi da testira samu metodologiju za koju se u pravu veruje da ne može biti garancija rezultata, ali i da ponudi rešenja za odgovornost za pregovore.