PRAVNI ZAPISI • Godina I • br. 2 • str. 435-440

FELERIČNO OTKLANJANJE GREŠAKA

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Ivošević Zoran
Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

.

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2010, str. 435-440

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap1002435I

KLJUČNE REČI
Prigovor protiv odluke o prestanku sudijske funkcije; retroaktivno dejstvo novih propisa; konvertovanje žalbe u prigovor; ignorisanje prekluzije; reciklaža izbora; vraćanje neotuđivog; razrešenje sudija umesto stavljanja van snage odluke o izboru; ponovno odlučivanje u nepotpunom sastavu

APSTRAKT
Rad analizira propise Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, ukazujući na njihove mane, kojima se devastiraju napori da se otklone nedostaci u postustavnom izboru, odnosno reizboru sudija.