PRAVNI ZAPISI • Godina II • br. 2 • str. 447-466

RAZGRANIČENJE I PROBLEMI NADLEŽNOSTI U ZAŠTITI PRAVA PO OSNOVU RADA

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Zoran Ivošević
Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

.

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2011, str. 447-466

Pregledni članak

DOI: 10.5937/pravzap1102447I

KLJUČNE REČI
Zaštita prava; organi zaštite; postupak zaštite; nedoumice i mane u zaštiti

APSTRAKT
Rad hoće da postavi granice nadležnosti u zaštiti prava po osnovu rada i da ukaže na probleme koji se pojavljuju u vezi sa tim granicama.