PRAVNI ZAPISI • Godina II • br. 2 • str. 568-587

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU – PRIKAZ

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Zlatko Stefanović
Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

.

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2011, str. 568-587

Pregledni članak

DOI: 10.5937/pravzap1102568S

KLJUČNE REČI
nacionalizacija; denacionalizacija; vraćanje imovine; obeštećenje

APSTRAKT
Rad prikazuje i analizira Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju u odnosu na efekte koji se mogu očekivati u primeni ovog zakona. Reč je o zakonu čije se donošenje najavljivalo već više od deset godina. U međuvremenu, urađeni su mnogi modeli Zakona koji su nuđeni vlasti na usvajanje, ali je Zakon usvojen tek krajem 2001. godine. Opšti utisak, naročito kod ranijih vlasnika nacionalizovanih dobara, jeste da Zakon neće ispraviti brojne nepravde koje su učinjene nacionalizacijom, pa čak da ih neće ni značajno ublažiti. S druge strane, država smatra da je dala najviše što je mogla i da je donošenjem Zakona izrazila svoj stav prema nepravdama nacionalizacije, osuđujući je, kao i režim koji ju je uveo i sproveo, što je najviše što može u ovom momentu.