PRAVNI ZAPISI • Godina III • br. 2 • str. 291-298

NAČELO OPORTUNITETA U RADU ZAŠTITNIKA GRAĐANA

Jezik rada: Srpski

Mr Janković Saša
Zaštitnik građana Republike Srbije (Ombudsman), Beograd
e-adresa: zastitnik@zastitnik.rs

.

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2012, str. 291-298

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap3-3164

KLJUČNE REČI
Zaštitnik građana; ombudsman; načelo oportuniteta; postupak

APSTRAKT
Rad se bavi primenom načela oportuniteta u radu Zaštitnika građana (ombudsmana) Republike Srbije. Jezičkom i ciljnom analizom zakonskih odredbi, uporednim primerima i upućivanjem na praksu Zaštitnika građana, autor pokazuje da načelo oportuniteta u potpunosti opredeljuje pokretanje postupka kontrole zakonitosti i pravilnosti organa javne vlasti, iako to procesne odredbe organskog zakona izričito ne govore. Rad objašnjava i stvarne razloge za primenu tog načela u radu ombudsmana i nudi unapređenja zakonskog teksta.